دانلود مقاله ISI
IranSci.IR


دانلود مقاله ISI سال 2013
سه شنبه ۱۸ تير ۱۳۹۲ :: نويسنده : همایون

به نام خدا

Title: Path Planning and Ground Control Station Simulator for UAV

Authors: Alain AJAMI, JeanFrancois BALMAT, JeanPaul GAUTHIER, Thibault MAILLOT

Abstract: In this paper we present a Universal and Interoper-able Ground Control Station (UIGCS) simulator for fixed androtary wing Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), and all types ofpayloads. One of the major constraints is to operate and man-age multiple legacy and future UAVs, taking into account thecompliance with NATO Combined/Joint Services OperationalEnvironment (STANAG 4586). Another purpose of the station isto assign the UAV a certain degree of autonomy, via autonomousplanification/replanification strategies. The paper is organizedas follows.In Section 2, we describe the non-linear models of the fixed androtary wing UAVs that we use in the simulator.In Section 3, we describe the simulator architecture, which isbased upon interacting modules programmed independently.This simulator is linked with an open source flight simulator, tosimulate the video flow and the moving target in 3D. To concludethis part, we tackle briefly the problem of the Matlab/Simulinksoftware connection (used to model the UAV_s dynamic) with thesimulation of the virtual environment.Section 5 deals with the control module of a flight path of theUAV. The control system is divided into four distinct hierarchicallayers: flight path, navigation controller, autopilot and flightcontrol surfaces controller.In the Section 6, we focus on the trajectory planifica-tion/replanification question for fixed wing UAV. Indeed, one ofthe goals of this work is to increase the autonomy of the UAV. Wepropose two types of algorithms, based upon 1) the methods ofthe tangent and 2) an original Lyapunov-type method. Thesealgorithms allow either to join a fixed pattern or to track amoving target.Finally, Section 7 presents simulation results obtained on oursimulator, concerning a rather complicated scenario of mission.   

Publish Year: 2013

Published in: Aerospace - IEEE

Number of Pages: 13

موضوع: مهندسی هوافضا

مشاهده صفحه اول مقاله

دانلود مقاله

لینک مقاله در سایت ناشر

 

ایران سای – مرجع مقالات علمی فنی مهندسی

حامی دانش بومی ایرانیانبرچسب ها : دانلود مقاله ، دانلود مقالات IEEE ، دانلود مقالات ISI ، دانلود رایگان مقاله IEEE ، دانلود رایگان مقاله ISI ، دانلود رایگان مقالات IEEE ، دانلود رایگان مقالات ISI ، دانلود مقاله از IEEE ، یوزرنیم و پسورد دانشگاه های معتبر ، دانلود رایگان مقاله مهندسی ، دانلود رایگان مقالات مهندسی ، دانلود رایگان مقاله Springer ، دانلود رایگان مقاله Science Direct ، دانلود رایگان مقاله ACM ، دانلود رایگان مقاله از ACM ، دانلود رایگان مقالات ACM ، دانلود مقاله آی اس آی ، دانلود رایگان مقاله آی اس آی ، دانلود مقالات آی اس آی ، دانلود رایگان مقالات آی اس آی ، یوزرنیم و پسورد سایتهای علمی ، دانلود رایگان مقاله ، Paper Download ، ISI Paper Download ، Free ISI Paper Download ، IEEE Paper Download ، Science Direct Paper Download ، ACM Paper Download ، Springer Paper Download ، Free Paper ، ISI Download ،
دوشنبه ۱۷ تير ۱۳۹۲ :: نويسنده : همایون

به نام خدا

Title: The role of the atmosphere in the provision of ecosystem services

Authors: Ellen J. Cooter, Anne Rea, Randy Bruins, Donna Schwede, Robin Dennis

Abstract: Solving the environmental problems that we are facing today requires holistic approaches to analysis and decision making that include social and economic aspects. The concept of ecosystem services, defined as the benefits people obtain from ecosystems, is one potential tool to perform such assessments. The objective of this paper is to demonstrate the need for an integrated approach that explicitly includes the contribution of atmospheric processes and functions to the quantification of air–ecosystem services. First, final and intermediate air–ecosystem services are defined. Next, an ecological production function for clean and clear air is described, and its numerical counterpart (the Community Multiscale Air Quality model) is introduced. An illustrative numerical example is developed that simulates potential changes in air–ecosystem services associated with the conversion of evergreen forest land in Mississippi, Alabama and Georgia to commercial crop land. This one-atmosphere approach captures a broad range of service increases and decreases. Results for the forest to cropland conversion scenario suggest that although such change could lead to increased biomass (food) production services, there could also be coincident, seasonally variable decreases in clean and clear air–ecosystem services (i.e., increased levels of ozone and particulate matter) associated with increased fertilizer application. Metrics that support the quantification of these regional air–ecosystem changes require regional ecosystem production functions that fully integrate biotic as well as abiotic components of terrestrial ecosystems, and do so on finer temporal scales than are used for the assessment of most ecosystem services.   

Publish Year: 2013

Published in: Science of The Total Environment - Science Direct

Number of Pages: 12

موضوع: حفاظت از محیط زیست

مشاهده صفحه اول مقاله

دانلود مقاله

لینک مقاله در سایت ناشر

 

ایران سای – مرجع مقالات علمی فنی مهندسی

حامی دانش بومی ایرانیانبرچسب ها : دانلود مقاله ، دانلود مقالات IEEE ، دانلود مقالات ISI ، دانلود رایگان مقاله IEEE ، دانلود رایگان مقاله ISI ، دانلود رایگان مقالات IEEE ، دانلود رایگان مقالات ISI ، دانلود مقاله از IEEE ، یوزرنیم و پسورد دانشگاه های معتبر ، دانلود رایگان مقاله مهندسی ، دانلود رایگان مقالات مهندسی ، دانلود رایگان مقاله Springer ، دانلود رایگان مقاله Science Direct ، دانلود رایگان مقاله ACM ، دانلود رایگان مقاله از ACM ، دانلود رایگان مقالات ACM ، دانلود مقاله آی اس آی ، دانلود رایگان مقاله آی اس آی ، دانلود مقالات آی اس آی ، دانلود رایگان مقالات آی اس آی ، یوزرنیم و پسورد سایتهای علمی ، دانلود رایگان مقاله ، Paper Download ، ISI Paper Download ، Free ISI Paper Download ، IEEE Paper Download ، Science Direct Paper Download ، ACM Paper Download ، Springer Paper Download ، Free Paper ، ISI Download ،
يکشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۲ :: نويسنده : همایون

به نام خدا

Title: Construction of fuzzy ontologies from fuzzy XML models

Authors: Fu Zhang, Z.M. Ma, Li Yan

Abstract: The success and proliferation of the Semantic Web depends heavily on construction of Web ontologies. However, classical ontology construction approaches are not sufficient for handling imprecise and uncertain information that is commonly found in many application domains. Therefore, great efforts on construction of fuzzy ontologies have been made in recent years. In particular, XML is imposing itself as a standard for representing and exchanging information on the Web, topics related to the modeling of fuzzy data have become very interesting in the XML data context. Therefore, constructing fuzzy ontologies from fuzzy XML data resources may make the existing fuzzy XML data upgrade to Semantic Web contents, and the constructed fuzzy ontologies may be useful for improving some fuzzy XML applications.This paper proposes a formal approach and an automated tool for constructing fuzzy ontologies from fuzzy XML data resources. Firstly, we propose a formal definition of fuzzy XML models (including the document structure fuzzy DTDs and the document content fuzzy XML documents). On this basis, we propose a formal approach for constructing fuzzy ontologies from fuzzy XML models, i.e., transforming a fuzzy XML model (including fuzzy DTD and fuzzy XML document) into a fuzzy ontology. Also, we give the proof of correctness of the construction approach, and provide a detailed construction example. Furthermore, we implement a prototype tool called FXML2FOnto, which can automatically construct fuzzy ontologies from fuzzy XML models. Finally, in order to show that the constructed fuzzy ontologies may be useful for improving some fuzzy XML applications, we focus on investigating how to reason on fuzzy XML models (e.g., conformance, inclusion, and equivalence) based on the constructed fuzzy ontologies, and it turns out that the reasoning tasks of fuzzy XML models can be checked by means of the reasoning mechanism of fuzzy ontologies.   

Publish Year: 2013

Published in: Knowledge-Based Systems - Science Direct

Number of Pages: 20

موضوع: XML، فازی

مشاهده صفحه اول مقاله

دانلود مقاله

لینک مقاله در سایت ناشر

 

ایران سای – مرجع مقالات علمی فنی مهندسی

حامی دانش بومی ایرانیانبرچسب ها : Paper Download ، ISI Paper Download ، Free ISI Paper Download ، IEEE Paper Download ، Science Direct Paper Download ، ACM Paper Download ، Springer Paper Download ، Free Paper ، ISI Download ، دانلود مقاله ، دانلود مقالات IEEE ، دانلود مقالات ISI ، دانلود رایگان مقاله IEEE ، دانلود رایگان مقاله ISI ، دانلود رایگان مقالات IEEE ، دانلود رایگان مقالات ISI ، دانلود مقاله از IEEE ، یوزرنیم و پسورد دانشگاه های معتبر ، دانلود رایگان مقاله مهندسی ، دانلود رایگان مقالات مهندسی ، دانلود رایگان مقاله Springer ، دانلود رایگان مقاله Science Direct ، دانلود رایگان مقاله ACM ، دانلود رایگان مقاله از ACM ، دانلود رایگان مقالات ACM ، دانلود مقاله آی اس آی ، دانلود رایگان مقاله آی اس آی ، دانلود مقالات آی اس آی ، دانلود رایگان مقالات آی اس آی ، یوزرنیم و پسورد سایتهای علمی ، دانلود رایگان مقاله ،

به نام خدا

Title: Structure learning for belief rule base expert system: A comparative study

Authors: Leilei Chang, Yu Zhou, Jiang Jiang, Mengjun Li, Xiaohang Zhang

Abstract: The Belief Rule Base (BRB) is an expert system which can handle both qualitative and quantitative information. One of the applications of the BRB is the Rule-base Inference Methodology using the Evidential Reasoning approach (RIMER). Using the BRB, RIMER can handle different types of information under uncertainty. However, there is a combinatorial explosion problem when there are too many attributes and/or too many alternatives for each attribute in the BRB. Most current approaches are designed to reduce the number of the alternatives for each attribute, where the rules are derived from physical systems and redundant in numbers. However, these approaches are not applicable when the rules are given by experts and the BRB should not be oversized. A structure learning approach is proposed using Grey Target (GT), Multidimensional Scaling (MDS), Isomap and Principle Component Analysis (PCA) respectively, named as GT–RIMER, MDS–RIMER, Isomap–RIMER and PCA–RIMER. A case is studied to evaluate the overall capability of an Armored System of Systems. The efficiency of the proposed approach is validated by the case study results: the BRB is downsized using any of the four techniques, and PCA–RIMER has shown excellent performance. Furthermore, the robustness of PCA–RIMER is further verified under different conditions with varied number of attributes.   

Publish Year: 2013

Published in: Knowledge-Based Systems - Science Direct

Number of Pages: 14

موضوع: سیستمهای خبره

مشاهده صحفه اول مقاله

دانلود مقاله

لینک مقاله در سایت ناشر

 

ایران سای – مرجع مقالات علمی فنی مهندسی

حامی دانش بومی ایرانیانبرچسب ها : Paper Download ، ISI Paper Download ، Free ISI Paper Download ، IEEE Paper Download ، Science Direct Paper Download ، ACM Paper Download ، Springer Paper Download ، Free Paper ، ISI Download ، دانلود مقاله ، دانلود مقالات IEEE ، دانلود مقالات ISI ، دانلود رایگان مقاله IEEE ، دانلود رایگان مقاله ISI ، دانلود رایگان مقالات IEEE ، دانلود رایگان مقالات ISI ، دانلود مقاله از IEEE ، یوزرنیم و پسورد دانشگاه های معتبر ، دانلود رایگان مقاله مهندسی ، دانلود رایگان مقالات مهندسی ، دانلود رایگان مقاله Springer ، دانلود رایگان مقاله Science Direct ، دانلود رایگان مقاله ACM ، دانلود رایگان مقاله از ACM ، دانلود رایگان مقالات ACM ، دانلود مقاله آی اس آی ، دانلود رایگان مقاله آی اس آی ، دانلود مقالات آی اس آی ، دانلود رایگان مقالات آی اس آی ، یوزرنیم و پسورد سایتهای علمی ، دانلود رایگان مقاله ،
جمعه ۱۴ تير ۱۳۹۲ :: نويسنده : همایون

به نام خدا

Title: Electromagnetic Interference with RFID Readers in Hospitals

Authors: Yue Ying, Dirk Fischer, Uvo Hlscher

Abstract: Radio frequency identification (RFID) applications have become popular in many areas. RFID uses wireless technology to transmit information stored within a RFID-tag to a RFID-reader. Passive RFID-tags are powered through the received signal from the reader. Therefore the reader has to transmit its request with a certain power to bridge the gap between reader and tag. In contrast to bar-code technology this technique allows communication without requiring a line of sight. The RFID-technology is beginning to be introduced in medical environment, e.g. for patient tracking, staff location, inventory management etc. Implementation of this technology in medical environment has to guarantee the patients_ safety. However the electromagnetic field generated by the RFID-readers may interfere with medical devices. This study evaluates the electromagnetic interference of RFID-readers with medical devices, discusses the results with respect to the safety standards and proposes a process to manage the risks associated with RFID-technology in medical environment.   

Publish Year: 2009

Published in: IFMBE - Springer

Number of Pages: 4

موضوع: RFID

مشاهده صفحه اول مقاله

دانلود مقاله

لینک مقاله درسایت ناشر

 

ایران سای – مرجع مقالات علمی فنی مهندسی

حامی دانش بومی ایرانیان

 برچسب ها : Paper Download ، ISI Paper Download ، Free ISI Paper Download ، IEEE Paper Download ، Science Direct Paper Download ، ACM Paper Download ، Springer Paper Download ، Free Paper ، ISI Download ، دانلود مقاله ، دانلود مقالات IEEE ، دانلود مقالات ISI ، دانلود رایگان مقاله IEEE ، دانلود رایگان مقاله ISI ، دانلود رایگان مقالات IEEE ، دانلود رایگان مقالات ISI ، دانلود مقاله از IEEE ، یوزرنیم و پسورد دانشگاه های معتبر ، دانلود رایگان مقاله مهندسی ، دانلود رایگان مقالات مهندسی ، دانلود رایگان مقاله Springer ، دانلود رایگان مقاله Science Direct ، دانلود رایگان مقاله ACM ، دانلود رایگان مقاله از ACM ، دانلود رایگان مقالات ACM ، دانلود مقاله آی اس آی ، دانلود رایگان مقاله آی اس آی ، دانلود مقالات آی اس آی ، دانلود رایگان مقالات آی اس آی ، یوزرنیم و پسورد سایتهای علمی ، دانلود رایگان مقاله ،
پنجشنبه ۱۳ تير ۱۳۹۲ :: نويسنده : همایون

به نام خدا

Title: Engineering Mathematics: The Odd Order Theorem Proof

Authors: Georges Gonthier

Abstract: Even with the assistance of computer tools, the formalized description and verification of research-level mathematics remains a daunting task, not least because of the talent with which mathematicians combine diverse theories to achieve their ends. By combining tools and techniques from type theory, language design, and software engineering we have managed to capture enough of these practices to formalize the proof of the Odd Order theorem, a landmark result in Group Theory.   

Publish Year: 2013

Published in: ACM-SIGPLAN-SIGACT

Number of Pages: 2

موضوع: ریاضی مهندسی

مشاهده صفحه اول مقاله

دانلود مقاله

لینک مقاله در سایت ناشر

 

ایران سای – مرجع مقالات علمی فنی مهندسی

حامی دانش بومی ایرانیانبرچسب ها : Paper Download ، ISI Paper Download ، Free ISI Paper Download ، IEEE Paper Download ، Science Direct Paper Download ، ACM Paper Download ، Springer Paper Download ، Free Paper ، ISI Download ، دانلود مقاله ، دانلود مقالات IEEE ، دانلود مقالات ISI ، دانلود رایگان مقاله IEEE ، دانلود رایگان مقاله ISI ، دانلود رایگان مقالات IEEE ، دانلود رایگان مقالات ISI ، دانلود مقاله از IEEE ، یوزرنیم و پسورد دانشگاه های معتبر ، دانلود رایگان مقاله مهندسی ، دانلود رایگان مقالات مهندسی ، دانلود رایگان مقاله Springer ، دانلود رایگان مقاله Science Direct ، دانلود رایگان مقاله ACM ، دانلود رایگان مقاله از ACM ، دانلود رایگان مقالات ACM ، دانلود مقاله آی اس آی ، دانلود رایگان مقاله آی اس آی ، دانلود مقالات آی اس آی ، دانلود رایگان مقالات آی اس آی ، یوزرنیم و پسورد سایتهای علمی ، دانلود رایگان مقاله ،

به نام خدا

Title: The alpha parallelogram predictor: A lossless compression method for motion capture data

Authors: Pengjie Wang , Zhigeng Pan d,a , Mingmin Zhang a, , Rynson WH Lau c , Haiyu Song

Abstract: Motion capture data in an uncompressed form can be expensive to store, and slow to load and transmit. Current compression methods for motion capture data are primarily lossy and cause distortions in the motion data. In this paper, we present a lossless compression algorithm for motion capture data. First, we propose a novel Alpha Parallelogram Predictor (APP) to estimate the DOF (degree of freedom) of each child joint from those of its immediate neighbors and parents that have already been processed. The prediction parameter of the predictor, which is referred to as the alpha parameter, is adaptively chosen from a care- fully designed lookup table. Second, we divide the predicted and actual values into three components: sign, exponent and mantissa. We then compress their corrections separately with context-based arithmetic coding. Compared with other lossless compression methods, our approach can achieve a higher compression ratio with a comparable compression time. It can be used in situations where lossy compression is not preferred.   

Publish Year: 2013

Published in: Information Sciences - Science Direct

Number of Pages: 10

موضوع: فشرده سازی داده ها

مشاهده صفحه اول مقاله

دانلود مقاله

مشاهده مقاله در سایت ناشر

 

ایران سای – مرجع مقالات علمی فنی مهندسی

حامی دانش بومی ایرانیان

 برچسب ها : دانلود مقاله ، دانلود رایگان مقاله ISI ، دانلود مقاله آی اس آی ، دانلود رایگان مقاله ، یوزرنیم و پسورد دانشگاه های معتبر ، دانلود مقالات ISI ،
سه شنبه ۴ تير ۱۳۹۲ :: نويسنده : همایون

به نام خدا

Title: Concept-Based Readability of Web Services Descriptions

Authors: Pananya Sripairojthikoon, Twittie Senivongse

Abstract: Web Services is a technology for building distributed software applications that are built upon a set of information and communication standards. Among those standards is the Web Services Description Language (WSDL) which is an XML-based language for describing service descriptions. Service providers will publish WSDL documents of their Web services so that service consumers can learn about service capability and how to interface with the services. Since WSDL documents are the primary source of service information, readability of WSDL documents is of concern to service providers, i.e. service descriptions should be understood with ease by service consumers. Providing highly readable service descriptions can then be used as a strategy to attract service consumers. However, given highly readable information in the WSDL documents, competitors are able to learn know-how and can copy the design to offer competing services. Security attacks such as information espionage, client impersonation, command injection, and denial of service are also possible since attackers can learn about exchanged data and invocation patterns from WSDL documents. While readability of service descriptions makes Web services discoverable, it contributes to service vulnerability too. Service designers therefore should consider this trade-off when designing service descriptions. Currently there is no readability measurement for WSDL documents. We propose an approach to such measurement so that service designers can determine if readability is too low or too high with regard to service discoverability, service imitation, and service attack issues, and then can consider increasing or lowering service description readability accordingly. Our readability measurement is based on the concepts or terms in service domain knowledge. Given a WSDL document as a service description, readability is defined in terms of the use of difficult words in the description and the use of words that are key concepts in the service domain. As an example, we measure readability of the WSDL document of public Web services, and outline a method to lower or increase readability.   

Publish Year: 2013

Published in: ICACT - IEEE

Number of Pages: 6

موضوع: وب سرویس

مشاهده صفحه اول مقاله

دانلود مقاله

لینک مقاله در سایت ناشر

 

ایران سای – مرجع مقالات علمی فنی مهندسی

حامی دانش بومی ایرانیانبرچسب ها : دانلود مقاله ، یوزرنیم و پسورد دانشگاه های معتبر ، دانلود مقاله آی اس آی ، دانلود رایگان مقاله ، یوزرنیم و پسورد سایتهای علمی ، دانلود رایگان مقاله ISI ، دانلود مقاله ISI ، دانلود رایگان مقالات آی اس آی ،

به نام خدا

Title: A method for the coating of a polymer inclusion membrane with a monolayer of silver nanoparticles

Authors: Ya Ya N Bonggotgetsakul, Robert W Cattrall, Spas D Kolev

Abstract: The preparation of silver nanoparticles (AgNPs) is described using a polymer inclusion membrane (PIM) consisting of 45% (m/m) di-(2-ethylhexyl)phosphoric acid (D2EHPA) and 55% (m/m) poly(vinyl chloride) (PVC) as a template. The Ag(I) ion was ?rstly extracted into the membrane via cation-exchange and then subsequently reduced with NaBH , trisodium citrate, citric acid, or L-ascorbic acid to form AgNPs. The most effective reducing agent was found to be L-ascorbic acid which at pH 2.0 formed a uniform monolayer of AgNPs of an average size of 360 nm on the surface of the PIM. Citric acid also produced AgNPs but these were embedded in the bulk of the membrane and did not provide a good surface coverage. NaBH and trisodium citrate, on the other hand, gave rise to the formation of black silver oxide on the membrane surface. Factors such as the membrane loading with Ag(I), PIM composition, reduction time, temperature and shaking time were found to have a significant influence on the surface coverage and size of the AgNPs.   

Publish Year: 2013

Published in: Journal of Membrane Science - Science Direct

Number of Pages: 8

موضوع: مهندسی شیمی

مشاهده صفحه اول مقاله

دانلود مقاله

مشاهده مقاله در سایت ناشر

 

ایران سای – مرجع مقالات علمی فنی مهندسی

حامی دانش بومی ایرانیان

 برچسب ها : دانلود مقاله ، دانلود مقاله آی اس آی ، دانلود رایگان مقاله ، دانلود رایگان مقالات آی اس آی ، یوزرنیم و پسورد دانشگاه های معتبر ، دانلود رایگان مقاله ISI ،

به نام خدا

Title: DNA extraction method with improved efficiency and specificity using DNA methyltransferase and click chemistry

Authors: Alexander B Artyukhin , YounHi Woo

Abstract: In an attempt to develop an alternative method to extract DNA from complex samples with much improved sensitivity and efficiency, here we report a proof-of-concept work for a new DNA extraction method using DNA methyltransferase (Mtase) and click chemistry. According to our preliminary data, the method has improved the current methods by (i) employing a DNA-specific enzyme, TaqI DNA Mtase, for improved selectivity, and by (ii) capturing the DNA through covalent bond to the functionalized surface, enabling a broad range of treatments yielding the final sample DNA with minimal loss and higher purity such that it will be highly compatible with downstream analyses. By employing Mtase, a highly DNA specific and efficient enzyme, and click chemistry, we demonstrated that as little as 0.1 fg of k-DNA (close to copy number 1) was captured on silica (Si)-based beads by forming a covalent bond between an azide group on the surface and the propargyl moiety on the DNA. This method holds promise in versatile applications where extraction of minute amounts of DNA plays critical roles such as basic and applied molecular biology research, bioforensic and biosecurity sciences, and state-of-the-art detection methods.   

Publish Year: 2012

Published in: Analytical Biochemistry - Journal of Science Direct

Number of Pages: 6

موضوع: شیمی، بیوشیمی

مشاهده صفحه اول مقاله

دانلود مقاله

مشاهده مقاله در سایت ناشر

 

ایران سای – مرجع مقالات علمی فنی مهندسی

حامی دانش بومی ایرانیان

 

 برچسب ها : دانلود مقاله ، دانلود رایگان مقاله آی اس آی ، دانلود رایگان مقاله ISI ، دانلود رایگان مقاله IEEE ، دانلود رایگان مقاله ACM ، دانلود مقاله آی اس آیپ ، دانلود مقاله آی اس آی ،
آمار وبلاگ
  • افراد آنلاین : ۱
  • بازدید امروز : ۲
  • بازدید دیروز : ۶
  • بازدید این هفته : ۸
  • بازدید این ماه : ۹۰
  • بازدید امسال : ۲۰۷۴
  • بازدید کل : ۷۷۳۵۰
  • تعداد پست ها : ۱۲۷
  • تعداد نظرات : ۰