دانلود مقاله ISI
IranSci.IR


دانلود مقاله ISI سال 2013
جمعه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۲ :: نويسنده : همایون

به نام خدا

Title: Handwritten Text Segmentation using Average Longest Path Algorithm

Authors: Dhaval Salvi, Jun Zhou, Jarrell Waggoner, and Song Wang

Abstract: Offline handwritten text recognition is a very challenging problem. Aside from the large variation of different hand-writing styles, neighboring characters within a word are usually connected, and we may need to segment a word into individual characters for accurate character recognition. Many existing methods achieve text segmentation by evaluating the local stroke geometry and imposing constraint on the size of each resulting character, such as the character width, height and aspect ratio. These constraints are well suited for printed texts, but may not hold for handwritten texts. Other methods apply holistic approach by using setof lexicons to guide and correct the segmentation and recognition. This approach may fail when the lexicon domain is insufficient. In this paper, we present a new global non-holistic method for handwritten text segmentation, which does not make any limiting assumptions on the characterize and the number of characters in a word. Specifically, the proposed method finds the text segmentation with the maximum average likeliness for the resulting characters. For this purpose, we use a graph model that describes the possible locations for segmenting neighboring characters, and we then develop an average longest path algorithm to identify the globally optimal segmentation. We conduct experiments on real images of handwritten texts taken from the IAM handwriting database and compare the performance of the proposed method against an existing text segmentation algorithm that uses dynamic programming.   

Publish Year: 2013

Published in: WACV – IEEE

موضوع: تشخصی دست خط (Handwritten Text Recognition)

لینک مشاهده صفحه اول مقاله

لینک دانلود مقاله

لینک مقاله در سایت ناشر

 

ایران سای – مرحع علمی فنی مهندسی

حامی دانش بومی ایرانیانبرچسب ها : دانلود مقالات IEEE ، دانلود مقاله از IEEE ، + دانلود رایگان مقاله ISI ، دانلود رایگان مقالات IEEE ، یوزرنیم و پسورد دانشگاه های معتبر ، دانلود رایگان مقاله Springer ، دانلود مقاله آی اس آی ، دانلود رایگان مقاله آی اس آی ، دانلود رایگان مقالات آی اس آی ، یوزرنیم و پسورد سایتهای علمی ، دانلود مقاله ، دانلود رایگان مقاله ،
دوشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۲ :: نويسنده : همایون

به نام خدا

Title: A survey of skyline processing in highly distributed environments

Authors: Katja Hose Akrivi Vlachou

Abstract: During the last decades, data management and storage have become increasingly distributed. Advanced query operators, such as skyline queries, are necessary in order to help users to handle the huge amount of available data by identifying a set of interesting data objects. Skyline query processing in highly distributed environments poses inherent challenges and demands and requires non-traditional techniques due to the distribution of content and the lack of global knowledge. This paper surveys this interesting and still evolving research area, so that readers can easily obtain an overview of the state-of-the-art. We outline the objectives and the main principles that any distributed skyline approach have to fulfill, leading to useful guidelines for developing algorithms for distributed skyline processing. We review in detail existing approaches that are applicable for highly distributed environments, clarify the assumptions of each approach, and provide a comparative performance analysis. Moreover, we study the skyline variants each approach supports. Our analysis leads to taxonomy of existing approaches. Finally, we present interesting research topics on distributed skyline computation that have not yet been explored.  

Publish Year: 2012

Published in: The VLDB Journal – Springer

موضوع: پردازش توزیع شده (Distributed Processing)

لینک مشاهده صفحه اول مقاله

لینک دانلود مقاله

لینک مقاله در سایت ناشر

 

ایران سای – مرجع علمی فنی مهندسی

حامی دانش بومی ایرانیان

 برچسب ها : دانلود رایگان مقاله Springer ، دانلود رایگان مقاله ISI ، دانلود رایگان مقالات IEEE ، یوزرنیم و پسورد دانشگاه های معتبر ، دانلود رایگان مقاله آی اس آی ، دانلود رایگان مقالات آی اس آی ، یوزرنیم و پسورد سایتهای علمی ، دانلود رایگان مقاله ،
سه شنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۲ :: نويسنده : همایون

به نام خدا

Title: Effect of Higher-Order PSDs on Timing Jitter

Authors: Isamu Wakabayashi , Daisuke Abe, Masatoshi Sano

Abstract: This paper describes the effect of higher-order PSDs at a squarer output on the jitter variance at a timing circuit output. The timing circuit consists of a squarer, a pre-filter, and a PLL arranged in tandem. The transmission schemes are assumed to be PAM, ASK and QAM. Additive white Gaussian noise exists at the receive filter input. The band-limiting scheme is assumed to be of a cosine roll-off. The higher-order PSDs are components of the jitter source PSD at the squarer output. Theoretical calculations show that the SS and SN components of the jitter source PSD can be represented by Oth- and ±2nd-order PSDs. However, based on numerical calculations, the SN component consists of only the Oth-order PSD. This may be due to the effect of the band-limiting scheme assumed herein. The results hold for all of the transmission schemes, SNRs, alphabet sizes, and roll-off factors treated in this paper.   

Publish Year: 2013

Published in: ICACT – IEEE

موضوع: الکترونیک

لینک مشاهده صفحه اول مقاله

لینک دانلود مقاله

 

ایران سای – مرجه علمی فنی مهندسی

حامی دانش بومی ایرانیان

 برچسب ها : دانلود مقالات IEEE ، دانلود رایگان مقاله ISI ، دانلود رایگان مقالات IEEE ، دانلود مقاله آی اس آی ، دانلود رایگان مقاله آی اس آی ، دانلود رایگان مقاله Springer ، یوزرنیم و پسورد دانشگاه های معتبر ، یوزرنیم و پسورد سایتهای علمی ،
شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۲ :: نويسنده : همایون

به نام خدا

Title: Secure E-Commerce Protocol for Purchase of e-Goods - Using Smart Card

Authors: Devane, S.; Chatterjee, M.; Phatak, D.

Abstract: The rapid growth of e-commerce for buying and selling electronic goods or intangible goods has necessitated the need for development of a number of e-commerce protocols, which ensure integrity, confidentiality, atomicity and fair exchange. In this paper we propose an e-commerce protocol for performing business over the Internet. The protocol uses a smart card for ensuring mutual authentication, dispute resolution and fair exchange and reduces reliance on a trusted third party. Atomicity is also maintained in the protocol.   

Publish Year: 2007

Published by: IAS – IEEE

موضوع: تجارت الکترونیک (Electronic Commerce)

لینک مشاهده صفحه اول مقاله

لینک دانلود مقاله

 

ایران سای – مرجع علمی فنی مهندسی

حامی دانش بومی ایرانیانبرچسب ها : دانلود رایگان مقاله IEEE ، ، دانلود رایگان مقاله ISI ، دانلود رایگان مقالات IEEE ، یوزرنیم و پسورد سایتهای علمی ، یوزرنیم و پسورد دانشگاه های معتبر ، دانلود رایگان مقاله مهندسی ، دانلود رایگان مقاله Science Direct ، دانلود رایگان مقاله ACM ،
پنجشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۲ :: نويسنده : همایون

به نام خدا

Title: Efficient and dynamic key management for multiple identities in identity-based systems

Authors: Hua Guo , Chang Xu a , Zhoujun Li a , Yanqing Yao a , Yi Mu

Abstract: The traditional identity-based cryptography requires a user, who holds multiple identities, to hold multiple private keys, where each private key is associated with an identity. Man- aging multiple private/public keys is a heavy burden to a user due to key management and storage. The recent advancement of identity-based cryptography allow a single private key to map multiple public keys (identities); therefore the private key management is simpli- fied. Unfortunately, the existing schemes capturing this feature do not allow dynamic changes of identities and have a large data size proportional to the number of the associ- ated identities. To overcome these problems, in this paper, we present an efficient and dynamic identity-based key exchange protocol and prove its security under the Bilinear Diffie Hellman assumption in the random oracle model. Our protocol requires a relatively small bandwidth for a key agreement communication, in comparison with other existing schemes.

Publish Year: 2013

Published in: Information Sciences - Science Direct

موضوع: رمزنگاری

لینک مشاهده صفحه اول مقاله

لینک دانلود مقاله

 

ایران سای – مرجع علمی فنی مهندسی

حامی دانش بومی ایرانیانبرچسب ها : دانلود مقالات IEEE ، دنلود مقالات ISI ، دانلود رایگان مقاله IEEE ، دانلود رایگان مقاله ISI ، دانلود رایگان مقالات IEEE ، یوزرنیم و پسورد سایتهای علمی ، یوزرنیم و پسورد دانشگاه های معتبر ، دانلود رایگان مقالات آی اس آی ، دانلود مقاله آی اس آی ،
سه شنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۲ :: نويسنده : همایون

به نام خدا

Title: Application of the Mean Field Methods to MRF Optimization in Computer Vision

Authors: Masaki Saito Takayuki Okatani Koichiro Deguchi

Abstract: The mean field (MF) methods are an energy optimization method for Markov random fields (MRFs). These methods, which have their root in solid state physics, estimate the marginal density of each site of an MRF graph by iterative computation, similarly to loopy belief propagation (LBP).It appears that, being shadowed by LBP, the MF methods have not been seriously considered in the computer vision community. This study investigates whether these methods are useful for practical problems, particularly MPM (Maxi-mum Posterior Marginal) inference, in computer vision. To be specific, we apply the naive MF equations and the TAP (Thou less-Anderson-Palmer) equations to interactive segmentation and stereo matching. In this paper, firstly, we show implementation of these methods for computer vision problems. Next, we discuss advantages of the MF methods to LBP. Finally, we present experimental results that the MFmethods are well comparable to LBP in terms of accuracy and global convergence; furthermore, the 3rd-order TAP equation often outperforms LBP in terms of accuracy.   

Publish Year: 2012

Published in: CVPR - IEEE

موضوع: بینایی ماشین (Computer Vision)

لینک مشاهده صفحه اول مقاله

لینک دانلود مقاله

 

ایران سای – مرجع علمی فنی مهندسی

حامی دانش بومی ایرانیان

 برچسب ها : ، دانلود رایگان مقاله ISI ، دانلود رایگان مقالات IEEE ، دانلود مقاله ، ، دانلود رایگان مقاله ، یوزرنیم و پسورد دانشگاه های معتبر ، دانلود رایگان مقاله Science Direct ، دانلود رایگان مقالات ACM ، دانلود رایگان مقالات آی اس آی ، دانلود مقاله آی اس آی ،
دوشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۲ :: نويسنده : همایون

به نام خدا

Title: Threading Machine Generated Email

Authors: Nir Ailon, Zohar S Karnin, Edo Liberty, Yoelle Maarek

Abstract: Viewing email messages as parts of a sequence or a thread isa convenient way to quickly understand their context. Cur-rent threading techniques rely on purely syntactic methods,matching sender information, subject line, and reply/forwardprefixes. As such, they are mostly limited to personal con-versations. In contrast, machine-generated email, whichamount, as per our experiments, to more than 60% of theoverall email traffic, requires a different kind of threadingthat should reflect how a sequence of emails is caused bya few related user actions. For example, purchasing goodsfrom an online store will result in a receipt or a confirma-tion message, which may be followed, possibly after a fewdays, by a shipment notification message from an expressshipping service. In today_s mail systems, they will not bea part of the same thread, while we believe they should.In this paper, we focus on this type of threading that wecoin “causal threading”. We demonstrate that, by analyzingrecurring patterns over hundreds of millions of mail users,we can infer a causality relation between these two indi-vidual messages. In addition, by observing multiple causalrelations over common messages, we can generate “causalthreads” over a sequence of messages. The four key stagesof our approach consist of: (1) identifying messages that areinstances of the same email type or“template” (generated bythe same machine process on the sender side) (2) building acausal graph, in which nodes correspond to email templatesand edges indicate potential causal relations (3) learning acausal relation prediction function, and (4) automatically“threading” the incoming email stream. We present detailedexperimental results obtained by analyzing the inboxes of12.5 million Yahoo! Mail users, who voluntarily opted-in forsuch research. Supervised editorial judgments show thatwe can identify more than 70% (recall rate) of all “causalthreads”at a precision level of 90%. In addition, for a searchscenario we show that we achieve a precision close to 80%at 90% recall. We believe that supporting causal threads inPermission to make digital or hard copies of all or part of this work forpersonal or classroom use is granted without fee provided that copies arenot made or distributed for profit or commercial advantage and that copiesbear this notice and the full citation on the first page. To copy otherwise, torepublish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specificpermission and/or a fee.   

Publish Year: 2013

Publisher: ACM-WSDM

موضوع: یادگیری ماشین (Machine Learning)

لینک مشاهده صفحه اول مقاله

لینک دانلود مقاله

ایران سای – مرجع علمی فنی مهندسی

حامی دانش بومی ایرانیانبرچسب ها : دانلود رایگان مقاله ACM ، دانلود مقاله آی اس آی ، دانلود رایگان مقاله ISI ، یوزرنیم و پسورد دانشگاه های معتبر ، دانلود رایگان مقالات IEEE ، دانلود رایگان مقاله Springer ، دانلود رایگان مقاله Science Direct ،
سه شنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۲ :: نويسنده : همایون

پرداخت همراه روش پرداخت جایگزین و وفق پذیر جدیدی -به خصوص در آسیا و اروپا- به شمار می‌آید. در عوض پرداخت نقدی، چک یا کارت اعتباری، مصرف کنندگان می‌توانند تلفن همراه را برای طیف گسترده‌ای از خدمات، محصولات دیجیتال و یا محصولات فیزیکی استفاده کنند. به عنوان مثال:

•        موسیقی، فیلم، آهنگ، بازی آنلاین و یا اشتراک اقلام، تصویر زمینه و دیگر محصولات دیجیتال

•        کرایه حمل و نقل (اتوبوس، مترو و یا قطار)، مترو پارکینگ و سایر خدمات

•        کتاب‌ها، مجلات، بلیط و دیگر اجسام فیزیکی

چهار مدل اصلی برای پرداخت‌های تلفن همراه وجود دارد:

•        پرداخت بر مبنای اشتراک پیام کوتاه

•        صدور مستقیم صورتحساب موبایل

•        پرداخت موبایل وب (WAP)

•        بدون تماس (ارتباط میدان نزدیک)

پرداخت همراه در بسیاری از نقاط اروپا و آسیا به خوبی وفق یافته‌است. بازار مشترک برای تمام انواع پرداخت‌های همراه انتظار دارد تا سال ۲۰۱۳ مقدار معاملات به بیش از ۶۰۰ بیلیون دلار در سطح جهان برسد، در حالی که بازار پرداخت همراه برای کالاها و خدمات، به استثنای معاملات بدون تماس و انتقال پول، انتظار می‌رود به بیش از ۳۰۰ بیلیون دلار در سطح جهان تا سال ۲۰۱۳ برسد.

برخی از راه حل‌های پرداخت تلفن همراه نیز در کشورهای در حال توسعه برای ریزپرداخت استفاده می‌شود.

پرداخت بر مبنای اشتراک پیام کوتاه

مصرف کننده درخواست پرداخت را از طریق متن پیام کوتاه یا کد دستوری می‌فرستد و هزینه اشتراک بر روی قبض موبایل یا کیف پول موبایل او اعمال می‌شود. فروشنده مورد نظر از موفقیت آمیز بودن پرداخت مطلع می‌شود و پس از آن می‌تواند مانند سابق هزینه را واریز شده بپندارد.

از آنجایی که یک آدرس قابل اعتماد برای تحویل داده نمی‌شود، این کالاها اغلب بصورت دیجیتال با استفاده از سرویس پیام چند رسانه‌ای برای ارائه موسیقی خریداری شده، زنگ، تصاویر پس زمینه و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خدمات پیام چند رسانه‌ای همچنین می‌تواند بارکد را اسکن شده برای تایید پرداخت توسط فروشنده به او ارائه کند. این به عنوان بلیت الکترونیکی برای دسترسی به رویدادها و یا برای جمع آوری محصولات سخت استفاده می‌شود.

پرداخت‌های تراکنشی در آسیا و اروپا بسیار محبوب گشته‌است، اما در حال حاضر توسط روش‌های دیگر پرداخت همراه انجام می‌گیرد، از جمله پرداخت‌های وب همراه (WAP)، پرداخت همراه مشتری (جاوا ME، Android) و قبض مستقیم صورتحساب موبایل به این دلایل:

•        قابلیت اطمینان ضعیف – پرداخت تراکنشی به راحتی می‌تواند با گم شدن پیام، منجر به شکست شود.

•        سرعت کم - ارسال پیام می‌تواند آهسته باشد و می‌تواند ساعت‌ها وقت فروشنده را بگیرد. مصرف کنندگان نمی‌خواهند بیش از چند ثانیه منتظر پرداخت بمانند.

•        امنیت – رمزنگاری پیام کوتاه / کد دستوری در رابط رادیو به پایان می‌رسد، سپس پیام متن فاش است.

•        هزینه بالا - هزینه‌های بالایی در ارتباط با این روش پرداخت وجود دارد.

•        هزینه راه اندازی کدهای کوتاه

•        پرداخت پول برای تحویل از رسانه‌ها از طریق سرویس پیام چند رسانه‌ای

•        هزینه‌های حمایت از مشتری برای حسابرسی کاربری برای تعداد پیام‌هایی که از دست رفته و یا به تعویق افتاده‌است.

•        نرخ پایین پرداخت‌ها - اپراتور هزینه‌های بالایی را در اجرا و حمایت از پرداخت‌های معاملاتی متحمل می‌شود که منجر به کاهش ۳۰ درصدی میزان پرداخت‌ها به فروشنده‌است.

•        پیگیری کم در فروش - پرداخت پس از آن که پیام ارسال شده‌است و محصولات دریافت گردید، مصرف کنندگان قابلیت‌های کمی برای انجام دارند. برای آنها را به یاد داشتن خرید کالا یا چگونگی خرید دشوار است.

صورتحساب مستقیم موبایل

مصرف کننده با استفاده از گزینه صدور صورت حساب تلفن همراه در سایت تجارت الکترونیک، مانند سایت بازی آنلاین پرداخت را انجام می‌دهد. پس از دو فاکتور تأیید هویت مربوط به PIN و رمز عبور یک بار مصرف، حساب تلفن همراه مصرف کننده برای خرید شارژ می‌شود. این روش جایگزین پرداخت، نیازی به استفاده از کارت اعتباری بانکی یا ثبت نام در سیستم پرداخت آنلاین مانند پی پال نیاز ندارد، در نتیجه نیاز به بانک‌ها و شرکت‌های کارت اعتباری از سر برداشته می‌شود. این نوع روش پرداخت تلفن همراه، که در آسیا بسیار رایج و محبوب شده‌است، مزایای زیر را در بردارد:

•        امنیت - دو عامل احراز هویت و مدیریت ریسک از تقلب جلوگیری می‌کند.

•        راحتی - بدون ثبت نام و عدم نیاز به هیچ نرم افزار جدید تلفن همراه

•        آسانی - این گزینه‌ای دیگر در روند پرداخت است.

•        سرعت - بیشترین معاملات در کمتر از ۱۰ ثانیه به پایان می‌رسد.

•        اثبات شده - ۷۰ ٪ از خرید محتویات دیجیتال آنلاین در برخی از مناطق آسیا با استفاده از روش مستقیم موبایل انجام گرفته‌است.

موبایل وب (WAP)

مصرف کننده با استفاده از صفحات وب نمایش داده و یا برنامه‌های اضافی دریافت شده و نصب شده بر روی تلفن همراه پرداخت را انجام می‌دهد. این روش از WAP(پروتکل برنامه بی سیم) به عنوان تکنولوژی زیر بنایی استفاده می‌کند و تمام مزایا و معایب WAP را به ارث می‌برد. با این حال، استفاده از مدل پرداخت وب آشنا، مزایای زیر را خواهد داشت:

•        پیگیری در فروش این صفحات دارای یک آدرس اینترنتی است و می‌تواند نشانه دار شود تا ویزیت دوباره آن و یا به اشتراک گذاری با دوستان آسان شود.

•        رضایت بالای مشتری از پرداخت‌های سریع و قابل پیش بینی

•        سهولت استفاده از مجموعه‌ای آشنا از صفحات پرداخت آنلاین

با این حال، بجز اینکه حساب تلفن همراه به طور مستقیم از طریق یک اپراتور شبکه تلفن شارژ می‌شود، استفاده از کارت اعتبار و یا پیش ثبت نام در سیستم پرداخت آنلاین مانند پی پال هنوز هم به همان اندازه مورد نیاز است. روشهای پرداخت موبایل وب در حال حاضر توسط تعدادی از اپراتورهای شبکه تلفن همراه لازم الاجرا است. تعدادی از مکانیسم‌های مختلف پرداخت واقعی را می‌توان در پشت یک مجموعه سازگار از صفحات وب استفاده کرد.

صورت حساب مستقیم اپراتور

اتصال مستقیم به پلت فرم صورت حساب اپراتور نیازمند یکپارچگی با اپراتور است اما تعدادی از مزایای زیر را به همراه دارد:

•        سادگی - اپراتورها در حال حاضر ارتباط صورت حسابی با مصرف کنندگان دارد، پرداخت به صورت حساب افراد افزوده می‌شود.

•        پرداخت آنی – بالاترین رضایت مشتری را در بردارد.

•        پاسخ دقیق - نشان موفقیت و دلایل شکست

•        امنیت - برای محافظت از جزئیات پرداخت و هویت مصرف کننده

•        بهترین نرخ تبدیل - از یک تک کلیک برای خرید و بدون نیاز به وارد کردن جزئیات بیشتر پرداخت

•        کاهش هزینه‌های پشتیبانی مشتری

با این حال، میزان پرداخت با استفاده از این روش در مقایسه با دیگر ارائه دهندگان خدمات پرداخت بسیار پایین تر است. نمونه‌هایی از ارائه دهندگان محبوب دنیا:

•        ۹۲ ٪ با پی پال

•        ۸۴ - ۸۶ ٪ با کارت اعتباری

•        ۴۵ - ۹۱٫۷ ٪ با صدور صورت حساب اپراتور در آمریکا، انگلستان و کشورهای کوچک تر متفاوت اروپایی، اما معمولا حدود ۶۰ ٪

•        با این حال، در جهان یک استثنا برای این قاعده وجود دارد، در انگلستان ممکن است درصد بیشتر پرداخت‌ها به صورت حساب فروشنده از طریق سیستم Payforit در مقایسه با کارت اعتباری انجام گیرد.

کارت اعتباری

سیستم پرداخت تلفن همراه وب شامل کارت اعتباری پرداخت، به مصرف کننده اجازه می‌دهد تا در جریان پرداخت، جزئیات کارت خود را برای خرید وارد نماید. این فرایند آشناست اما هر ورودی از جزئیات بیشتر در تلفن همراه به منظور کاهش میزان موفقیت (تبدیل) پرداخت شناخته شده‌است. به این منظور مشتری می‌خواهد تا آنجا که ممکن است اطلاعات کم تری را وارد نماید و فرایند پرداخت با سرعت بالاتری انجام گیرد.

علاوه بر این، اگر فروشنده پرداخت به صورت خودکار و ایمن بتواند شناسایی مشتریان و سپس جزئیات اطلاعات کارت را انجام دهد، می‌تواند برای خریدهای آینده این فرایند را به سادگی تبدیل به تک کلیک برای خرید نماید.

کیف پول آنلاین

شرکت‌های آنلاین مانند پی پال، پرداخت آمازون و پرداخت گوگل نیز گزینه‌های موبایل دارند. در اینجا برخی فرایندهای پرداخت را برای این شرکت‌ها آورده‌ایم:

•        پرداخت اول

•        ثبت کاربر، وارد کردن شماره تلفن خود، دریافت پیام کوتاه از طرف ارائه دهنده همراه با کد پین

•        کاربر کد پین دریافتی را وارد می‌کند، شماره تلفن تصدیق هویت می‌شود.

•        کاربر اطلاعات کارت اعتبار خود را در صورت لزوم وارد (یا یکی دیگر از روش پرداخت) و پرداخت را تایید می‌کند. (اگر حساب در حال حاضر موجود باشد، این اطلاعات نیاز نیست)

•        پرداخت‌های بعدی

•        کاربر برای بار دیگر اطلاعات PIN را برای تصدیق وارد می‌کند.

درخواست یک PIN به کاهش میزان موفقیت (Conversion) پرداخت شناخته شده‌است. این سیستم‌ها می‌توانند بصورت یکپارچه به طور مستقیم و یا با اپراتور اعتباری و کارت پرداخت از طریق پلت فرم وب پرداخت همراه کار خود را انجام دهند.

بدون تماس نزدیک رشته ارتباطات

ارتباط میدان نزدیک (NFC) است که عمدتا برای پرداخت پول در فروشگاه‌های فیزیکی ساخته شده و خدمات حمل و نقل استفاده می‌شود. مصرف کننده با استفاده از تلفن همراه مخصوص مجهز به امواج کارت هوشمند، تلفن خود را در نزدیکی ماژول خواننده قرار داده و اطلاعات رد و بدل می‌شود. بیشترین معاملات نیاز به انجام تصدیق ندارند، اما برخی از آنها نیازمند تأیید هویت با استفاده از پین می‌باشند که قبل از معامله کامل شده‌است. پرداخت می‌تواند از حساب پیش پرداخت کسر گردد و یا به حساب تلفن همراه شارژ شود و یا حساب بانکی به طور مستقیم دخالت کند.

روش پرداخت از طریق موبایل NFC با چالش‌های قابل توجهی برای پذیرش گسترده و سریع، سروکار دارد. در حالی که برخی از تولید کنندگان تلفن و بانک‌ها به دلیل عدم حمایت از زیرساخت، اکوسیستم پیچیده‌ای از سهام داران و استانداردها مشتاق به این کارند.

سرویس پرداخت

چهار مدل بالقوه پرداخت تلفن همراه

•        مدل اپراتور محور : اپراتور تلفن همراه به طور مستقل عمل می‌کند برای استقرار خدمات پرداخت تلفن همراه.

اپراتور می‌تواند مستقل از کیف پول همراه حساب کاربری تلفن همراه (شارژ) ارائه می‌کنند. استقرار زیادی از اپراتور محور مدل به شدت با عدم اتصال به شبکه‌های موجود به چالش پرداخت. اپراتور شبکه موبایل باید واسط با استفاده از شبکه بانکی پرداخت دسته خدمات پیشرفته تلفن همراه در banked و تحت محیط banked ارائه می‌کنند. خلبانان با استفاده از این مدل شده‌اند در کشورهای در حال ظهور راه اندازی شد، اما آنها نتوانستند بیشتر از پرداخت تلفن همراه مورد استفاده از خدمات را پوشش نمی‌دهد. به پرداخت پول و اعتبار بالا محدود خوردند.

•        مدل بانک محور: اعزام بانک برنامه‌های کاربردی تلفن همراه یا دستگاه‌های پرداخت را به مشتریان و تضمین تجار اند مورد نیاز نقطه از فروش (اعتباری) قابلیت پذیرش. اپراتور شبکه تلفن همراه به عنوان یک حامل ساده استفاده می‌شود، آنها را تجربه خود را به ارائه تضمین QoS.

•        همکاری مدل: این مدل شامل همکاری میان بانک‌ها، اپراتور تلفن همراه و حزب اعتماد سوم.

•        نظیر به نظیر مدل: تلفن همراه پرداخت ارائه دهنده خدمات عمل می‌کند به طور مستقل از موسسات مالی و اپراتورهای شبکه تلفن همراه به تلفن همراه را فراهم پرداخت.

 

برگرفته از ویکی پدیا

 

برای دانلود مقاله های برچسب ها : دانلود رایگان مقاله ISI ، دانلود رایگان مقاله آی اس آی ، دانلود رایگان مقاله ACM ، دانلود رایگان مقالات ACM ، دانلود رایگان مقالات IEEE ، یوزرنیم و پسورد دانشگاه های معتبر ، دانلود رایگان مقاله IEEE ،

دوشنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۲ :: نويسنده : همایون

تجارت الکترونیک (به انگلیسی Electronic commerce ): فرایند خرید، فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های کامپیوتری و اینترنت است.

ارتباط بین تجارت و تکنولوژی دیر زمانی است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، یک پیشرفت تکنیکی باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتی بود. در حدود ۲۰۰۰سال قبل از میلاد، فینیقیان تکنیک ساخت کشتی را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمین‌های دور دست یابند. با این پیشرفت، برای اولین بار مرزهای جغرافیایی برای تجارت باز شد و تجارت با سرزمین‌های دیگر آغاز گشته و روشهای خلاقانه ای بصورتهای گوناگون به آن اضافه شد تا امروز که یکی از محبوبترین روشهای تجارت خرید اینترنتی در دنیای وب است. شما می‌توانید در زمانهای پرت، در هر زمان و مکان حتی با لباس خواب می‌توانید اینکار را بکنید. به معنای واقعی هر کسی می‌تواند صفحه اینترنتی خود را ساخته و کالاهای مورد نیازش را در آن ارایه دهد. البته تاریخچه تجارت الکترونیک با تاریخچه اختراعات قدیمی مثل کابل، مودم، الکترونیک، کامپیوتر و اینترنت پیوند خورده‌است. تجارت الکترونیک به شکل کنونی در سال ۱۹۹۱ محقق شد. از آن زمان هزاران هزار کسب و کار و تجار وارد این دنیا شده‌اند. در ابتدا تجارت الکترونیک به معنای فرایند انجام اعمال تراکنش الکترونیکی مورد نظر را انجام دادن بود.درواقع تجارت الکترونیک برای اسان سازی معاملات اقتصادی به صورت الکترونیک تعریف شد. استفاده از این فناوری مانند Electronic Data Interchange (EDI)تبادل الکترونیکی اطلاعات وElectronic Funds TRANSFER (EFT) انتقال الکترونیکی سرمایه، که هر دو در اواخر ۱۹۷۰ معرفی شده‌اند. و به شرکتها و سازمان‌ها اجازه ارسال اسناد الکترونیکی را داد. و اجازه تجارت کردن با ارسال اسناد تجاری مثل سفارشهای خرید یا فاکتورها را به صورت الکترونیکی، می‌دهد. با رشد و پذیرش کارت اعتباری،(ATM) Automated teller machine ماشین تحویلدار خودکار و تلفن بانک در دهه ۱۹۸۰ باعث فرم گیری تجارت الکترونیک شد. نوع دیگر تجارت الکترونیک سیستم رزرواسیون هواپیمایی بوسیله Sabre در امریکا و Travicom در بریتانیا، ارایه شده‌است. از دهه ۱۹۹۰ به بعد تجارت الکترونیک شامل اضافاتی مثل enterprise resource planning system (ERP) سیستم برنامه ریزی منابع سرمایه، data mining داده کاوی، data warehousing انبار داده شده‌است. در ۱۹۹۰، Tim Bermers-lee مرورگر وب جهان گسترده را اختراع کرد و شبکه ارتباطی اکادمیک را به سیستم ارتباطی هرروز و برای هر شخص در جهان وسیع دگرگون ساخت که اینترنت یا www خوانده می‌شود. سرمایه گذاری تجاری بروی اینترنت بخاطر کافی نبودن سرمایه گذاری کاملا محدود شده بود. اگر چه اینترنت محبوبیت جهانی گسترده‌ای در حدود ۱۹۹۴ با استفاده از مرورگر وب Mosaic پیدا کرده بود. معرفی پروتکلهای امنیتی و DSL (اشتراک خط دیجیتال) که ارتباط مستمر را با اینترنت را اجازه می‌داد حدود ۵ سال طول کشید.. البته در سال ۲۰۰۰ بحران The dot-com bust باعث برشکستگی خیلی از شرکت‌های تجاری بزرگ و نتایج ناگواری را بوجود اورد، باعث بازبینی قوانین و افزایش مزایا و امکانات تجارت الکترونیک کردند و تا انتهای سال ۲۰۰۰، خیلی از شرکتهای تجاری امریکایی و اروپایی سرویس هایشان را از طریق اینترنت ارایه دادند. از ان موقع مردم به کلمه‌ای به عنوان تجارت الکترونیک با توانایی خرید کالاهای گوناگون از طریق اینترنت با استفاده از پروتکل‌های امنیتی و سرویس‌های پرداخت الکترونیکی که در ان مشارکت کردند، اشنا شدند. واز این زمان رقابت شدید بین شرکت‌ها و سازمانها شدت گرفتو با گذشت زمان هم اینرقابت تنگتر شده‌است. جالب این که تا پایان سال ۲۰۰۱ بیش از ۲۲۰ بیلیون دلار معاملات مالی توسط صدها سایت تجاری بر روی اینترنت انجام پذیرفته‌است و در همین سال مدل تجارت الکترونیک B2B دارای در حدود ۷۰۰ میلیارد تراکنش بود. و در سال ۲۰۰۷ سهم تجارت الکترونیک در خرده فروشی کل دنیا ۳٫۴ % بوده‌است که انرا در سال ۲۰۱۰، ۵٫۱ % اعلام نمودند که این امار رشد سریع این شیوه تجارت کردن را می رساند.

سیر زمانی

۱۹۷۹: Michael Aldrich خرید آنلاین را اختراع کرد

۱۹۸۱: Thomson Holidays اولین خرید انلاین B2B را در بریتانیا ایجاد کرد.

۱۹۸۲: Minitel سیستم سراسر کشور را در فرانسه بوسیله France Telecom و برای سفارش گیری انلاین استفاده شده‌است.

۱۹۸۴: Gateshead اولین خرید انلاین B2C را بنام SIS/Tesco و خانم Snowball در ۷۲ اولین فروش خانگی انلاین را راه انداخت.

۱۹۸۵: Nissan فروش ماشین و سرمایه گذاری با بررسی اعتبار مشتری به صورت انلاین از نمایندگی‌های فروش

۱۹۸۷: Swreg شروع به فراهم اوردن ومولف‌های اشتراک افزار و نرم افزار به منظور فروش انلاین محصولاتشان از طریق مکانیسم حسابهای الکترونیکی بازرگانی.

۱۹۹۰: Tim Berners-Lee اولین مرورگر وب را نوشت، وب جهان گستر، استفاده از کامپیوترهای جدید

۱۹۹۴: راهبر وب گرد: Netscape در اکتبر با نام تجاری Mozilla ارایه شد. Pizza Hut در صففحه وب سفارش دادن انلاین را پیشنهاد داد. اولین بانک انلاین باز شد. تلاشها برای پیشنهاد تحویل گل و اشتراک مجله به صورت انلاین شروع شد. لوازم بزرگسالان مثل انجام دادن ماشین و دوچرخه به صورت تجاری در دسترس قرار گرفت. Netscape 1.0 در اواخر ۱۹۹۴ با رمزگذاری SSL که تعاملات مطمئن را ایجاد می‌کرد، معرفی شد.

۱۹۹۵: Jeff Bezos، Amazon.com و اولین تجارتی ۲۴ ساعته رایگان را راه انداخت. ایستگاه‌های رادیوی اینترنتی رایگان، رادیو HK ورادیو‌های شبکه‌ای شروع به پخش کردند. Dell و Cisco به شدت از اینترنت برای تعاملات تجاری استفاده کردند. eBay توسط Pierre Omidyar برنامه نویس کامپیوتر به عنوان وب سایت حراج بنیانگذاری شد.

۱۹۹۸: توانایی خریداری و بارگذاری تمبر پستی الکترونیکی برای چاپ از اینترنت. گروه Alibaba ذر چین با خدمات B2B و C2C, B2C را با سیستم خود تاییدی تاسیس شد.

۱۹۹۹: Business.com به مبلغ ۷٫۵ میلیون دلار به شرکتهای الکترونیکی فروخته شد. که در سال ۱۹۹۷ به ۱۴۹٬۰۰۰ دلار خریداری شده بود. نرم افزار اشتراک گذاری فایل Napster راه اندازی شد. فروشگاه‌های ATG برای فروش اقلام زینتی خانه به صورت انلاین راه اندازی شد.

۲۰۰۰: The dot-com bust

۲۰۰۲: ای‌بی برای پی‌پال ۱٫۵ میلیون دلار بدست اورد. Niche شرکت‌های خرده فروشی و فروشگاه‌های CSN و فروشگا‌های شبکه‌ای را با منظور فروش محصولات از طریق ناحیه‌های هدف مختلف نسبت به یک درگاه متمرکز.

۲۰۰۳: Amazon.com اولین سود سالیانه خود را اعلان کرد.

۲۰۰۷: Business.com بوسیله R.H. Donnelley با ۳۴۵ میلیون دلار خریداری شد.

۲۰۰۹: Zappos.com توسط Amazon.com با قیمت ۹۲۸ میلیون دلار خریداری شد. تقارب خرده فروشان و خرید اپراتورهای فروش وبسایتهای خصوصی RueLaLa.com بوسیله GSI Commerce به قیمت ۱۷۰ میلیون دلار بعلاوه سود فروش از تا سال ۲۰۱۲.

۲۰۱۰: Groupon گزارش داد پیشنهاد ۶ میلیار دلاری گوگل را رد کرده‌است. در عوض این گروه طرح خرید وب سایتهای IPO را تا اواسط ۲۰۱۱ دارد.

۲۰۱۱: پروژه تجارت الکترونیک امریکا و خرده فروشی انلاین به ۱۹۷ میلیارد دلار رسیده‌است که نسبت به ۲۰۱۰ افزایش ۱۲ درصدی داشته‌است. Quidsi.com, parent company of Diapers.comتوسط Amazon.com به قیمت ۵۰۰ میلیون بعلاوه ۴۵ میلیون بدهکاری و تعهدات دیگر خریداری شد.

چکیده

تجارت الکترونیکی را می‌توان انجام هرگونه امور تجاری بصورت آنلاین و ازطریق اینترنت بیان کرد. این تکنیک در سالهای اخیر رشد بسیاری داشته‌است و پیش‌بینی می‌شود بیش از این نیز رشد کند. تجارت الکترونیکی به هرگونه معامله‌ای گفته می‌شود که در آن خرید و فروش کالا و یا خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کالا ویا خدمات منتهی می‌شود. تجارت الکترونیکی معمولاً کاربرد وسیع تری دارد، یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبه‌های فعالیت تجاری، مانند خریداری، صورت بردار ی از کالاها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابه‌جایی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد. البته مفهوم گسترده‌تر تجارت الکترونیک کسب و کار الکترونیک می‌باشد.

جایگاه تجارت الکترونیک در کشورهای جهان

 در مدت کوتاهی که از آغاز عمر تجارت الکترونیک در جهان معاصر می‌گذرد، این فعالیت رشد بی سابقه‌ای را در کشورهای پیشرفته داشته‌است و پیش بینی می‌شود در آینده نزدیک با سرعت شگفت انگیزی در سطح جهان توسعه یابد. بر اساس آمار محاسبه شده موسسات معتبر اقتصادی نیز پیش بینی شده‌است که گستره این فعالیت تا سال ۲۰۱۰ به طور متوسط ۵۴ الی ۷۱ درصد رشد خواهد کرد که نشان دهنده شتاب دار بودن حرکت آن است.[نیازمند منبع]

در ایران

تجارت الکترونیک در ایران بسیار نوپا و در مراحل اولیه‌است. اما اهمیت فناوری اطلاعات باعث شده تا تدوین و اجرای قوانین و لوایح مورد نیاز در این عرصه همواره مد نظر مسئولان ایران باشد. اما به‌نظر می‌رسد با وجود برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی متعدد هنوز میزان آگاهی افراد و تجار کشور از نحوه استفاده از امکانات موجود برای تجارت الکترونیک کم است. از سوی دیگر نبود شناخت از میزان امنیت موجود در شبکه داخلی و جهانی باعث شده‌است که اطمینان لازم وجود نداشته باشد[۲]

انواع تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک را می‌توان از حیث تراکنش‌ها(Transactions) به انواع مختلفی تقسیم نمود که بعضی از آنها عبارتند از:

•        ارتباط بنگاه و بنگاه (B2B): به الگویی از تجارت الکترونیکی گویند، که طرفین معامله بنگاه‌ها هستند.

•        ارتباط بنگاه و مصرف کننده (B2C): به الگویی از تجارت الکترونیک گویند که بسیار رایج بوده و ارتباط تجاری مستقیم بین شرکتها و مشتریان می‌باشد.

•        ارتباط مصرف کننده‌ها و شرکتها (C2B): در این حالت اشخاص حقیقی به کمک اینترنت فراورده‌ها یا خدمات خود را به شرکتها می‌فروشند.

•        ارتباط مصرف‌کننده با مصرف‌کننده (C2C): در این حالت ارتباط خرید و فروش بین مصرف‌کنندگان است.

•        ارتباط بین بنگاه‌ها و سازمان‌های دولتی (B2A): که شامل تمام تعاملات تجاری بین شرکتها و سازمانهای دولتی می‌باشد. پرداخت مالیاتها و عوارض از این قبیل تعاملات محسوب می‌شوند.

•        ارتباط بین دولت و شهروندان (G2C): الگویی بین دولت و توده مردم می‌باشد که شامل بنگاه‌های اقتصادی، موسسات دولتی و کلیه شهروندان می‌باشد. این الگو یکی از مولفه‌های دولت الکترونیک می‌باشد.

•        ارتباط بین دولت‌ها (G2G): این الگو شامل ارتباط تجاری بین دولتها در زمینه‌هایی شبیه واردات و صادرات می‌باشد.

 

البته باید گفت که انواع بالا کاملا مستقل از هم نیستند و گاهی که تاکید بر خرید و فروش ندارند در قالب کسب و کار الکترونیک می‌آیند

ابزارها

•        ایمیل

•        فروشگاه اینترنتی

•        ابزار پیام سریع

•        پول الکترونیکی

 

برگرفته از ویکی پدیا

 

برای دانلود جدیدترین مقالات ISI در زمینه تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیک، به وب  سایت ایران سای – مرجع علمی فنی مهندسی مراجعه نمایید.

&a

برچسب ها : دانلود رایگان مقاله آی اس آی ، دانلود رایگان مقاله ACM ، یوزرنیم و پسورد سایتهای علمی ، یوزرنیم و پسورد دانشگاه های معتبر ، دانلود رایگان مقاله ISI ، دانلود رایگان مقالات IEEE ،

آمار وبلاگ
  • افراد آنلاین : ۱
  • بازدید امروز : ۱
  • بازدید دیروز : ۲۰
  • بازدید این هفته : ۱
  • بازدید این ماه : ۸۶
  • بازدید امسال : ۱۹۵۷
  • بازدید کل : ۷۷۲۳۳
  • تعداد پست ها : ۱۲۷
  • تعداد نظرات : ۰